sábado, 30 de abril de 2011

Arranca la temporada de Salmón y Reo.

Llega el 1 de Mayo, con el arranca la temporada de salmón y reo también esa ilusión y ganas de saber como será esta temporada...entrarán los peces?? yo que soy optimista creo que va a ser mejor que la anterior....pero lo iremos comprobando.

De todas formas no está mál volver a mirar la legislación que este año viene con más cambios que nunca en cuanto a cebos. Asi que aquí pongo las normas de pesca de Salmón y Reo otra vez:

 SALMÓN


3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais ou semellantes.
Do 1 de xuño ata a fin da tempada os engados artificiais só poderán ter un anzol simple.
No couto de Abres, a partir do 16 de xuño só poderán empregarse a culleriña dun só anzol sen arponciño e a mosca artificial.
Para a pesca sen morte do salmón no río Eo, autorízanse unicamente a culleriña dun só anzol sen arponciño e a mosca artificial.
Para a pesca sen morte do salmón no río Ulla, autorízase unicamente a mosca artificial con anzol sen arponciño.
A culleriña de tamaño menor ou igual a 6,5 cm poderá empregarse para a captura doutras especies en coutos de salmón, de conformidade co disposto nos artigos 2º e 3º desta orde.

b) Engados naturais autorizados: miñoca e quisquilla.
Só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais cás que se sinalan no anexo I desta orde.

4. Prescricións especiais para as capturas de salmón.

As capturas accidentais de salmón fóra da tempara hábil e máis as capturas en tramos de pesca sen morte non poderán quitarse fóra da auga, sendo obrigatorio, de ser preciso, cortar a sedela para liberar o peixe.
(Llama la atención este punto, donde se prefiere dejar al salmón mal herido antes que sacarlo del agua y extraer el anzuelo....que es lo que la mayoría haremos en un caso como este)

En todos os salmóns capturados comprobarase a existencia de micromarcas magnéticas na cartilaxe nasal no momento de seren precintados e guiado.
Dado que os salmóns micromarcados proceden dasrepoboacións efectuadas pola Administración galega ou por outras administracións españolas ou estranxeiras, débense recuperar as micromarcas mediante a extracción dun fragmento da cartilaxe nasal no que se atope a citada micromarca magnética. Nestes casos, deberase prestar a colaboración necesaria e permitir a permanencia do salmón no centro de precintaxe o tempo necesario para a recuperación da micromarca magnética, propiedade da Administración autora da repoboación.


 REO

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña, risco e peixes artificiais e semellantes.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural vivo, morto ou en anacos. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais cás que se sinalan no anexo
I desta orde.

c) Prescricións especiais para engados artificiais nas masas de auga salmoneiras do anexo II, incluídos os coutos de salmón: do 1 de xuño ata a fin da tempada os engados artificiais só poderan ter un anzol simple. A culleriña e mais os peixes artificiais e semellantes só poderán empregarse con sedela monofilamento dun diámetro menor ou igual a 0,2 mm, prohibíndose a utilización de sedela trenzada. A culleriña terá un tamaño máximo de 6,5 cm, medidos entre a argola superior e a curvatura do anzol.
Do 1 de xuño ata a fin da tempada prohíbese a culleriña no tramo salmoneiro do Landro e mais no tramo do río Masma augas abaixo da Ponte da Cazolga (límite superior do couto de Celeiro). No tramo salmoneiro do río Eo prohíbense os peixes artificiais e semellantes, e para a pesca con culleriña aplicaranse as mesmas normas que no caso do salmón, recollidas
no artigo 1º.

d) Prescricións especiais para cebos naturais nas masas de auga salmoneiras do anexo II: unicamente se autorizan a mosca natural, o saltón, o grilo, o besbello (larva de odonato) e mais a gusarapa ou bechoco (larva de efemeróptero). Estes engados naturais autorizados unicamente poderán empregarse a floreo (en superficie). No tramo salmoneiro do río Landro e mais no tramo do río Masma augas abaixo da Ponte da Cazolga (límite superior do couto de Celeiro) prohíbense os engados naturais.


Solo me queda desear suerte a todos los pescadores y en especial a algún buen amigo que mañana estará intentando pescar el rey del río. Iremos comentando las noticias en el blog.
Saludos

2 comentarios:

 1. Yo me conformo con ir a por el príncipe y la reina del río.
  El futuro es un poco incierto, pues estas últimas lluvias han podido hacer que los peces se hayan movido. Pero sólo el tiempo lo dirá.
  Suerte a todos los aficionados.
  Saludos Pablo.

  ResponderEliminar
 2. Yo aún no me he estrenado pero mañana y el fin de semana lo intentaremos con el principe y el rey. Seguro que las últimas lluvias han movido peces, estoy seguro, a ver si tenemos alguno por nuestros ríos ya dispuestos a comer.
  Suerte Jose. Un saludo

  ResponderEliminar